Κάλυψη εισοδήματος

Εξασφαλίστε τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία.

Με την ασφάλεια εισοδήματος μπορείτε να καλύψετε μια πιθανή απώλεια των εισοδημάτων σας, από μια πρόσκαιρη ή μόνιμη ανικανότητα για εργασία που θα προκύψει είτε από κάποιο ατύχημα, είτε από κάποια ασθένεια.

Το πρόγραμμα ασφάλισης απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών έως 60 ετών), που εργάζονται και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το ημερομίσθιο τους σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία.

©

Trust Union. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Δημιουργία και φιλοξενία της ιστοσελίδας manbiz